Blog

23 Mart 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından “Kartel Davası” uyarısı

ANKARA (AA) – Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Rekabet Kurulunun 12 banka hakkında aldığı 1,1 milyar liralık idari para cezası kararının Danıştay nezdinde karar düzeltme talebi ile incelenmeye devam edildiği belirtilerek, söz konusu kararın kesinleşmesine kadar olan süreçte tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların ardından bazı mağduriyetlerin yaşanabileceği, bunları önlemek amacıyla konu hakkında yüksek mahkemede görülmekte olan davanın sonucunun beklenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından 2013 yılında toplam 12 banka hakkında 1,1 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatılarak, kamuoyu tarafından “Kartel Faizi” kararı olarak bilinen söz konusu kararın ardından rekabet ihlallerinden zarara uğrayanların zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabileceklerine ilişkin basında yer alan haberler sonrasında tüketici hakem heyetlerine tüketiciler tarafından çok sayıda başvuru yapıldığı bildirildi.

Ancak karara konu bankalar tarafından Rekabet Kurulunun söz konusu kararının iptali talebiyle yargı yoluna başvurduğu ve konunun Danıştay nezdinde karar düzeltme talebi ile incelenmeye devam edildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Aynı zamanda Yargıtayın yerleşik uygulamalarında Rekabet Kanununun ihlalinden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin davalarda Kurul Kararının kesinleşmesi dava ön şartı olarak kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle 12 bankanın söz konusu kanunun ihlal edilmesi nedeniyle zarara uğradığını iddia eden tüketiciler tarafından, zararlarının tazmini için tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda, uyuşmazlığın karara bağlanmasının, karar düzeltme talebine ilişkin incelemenin Danıştay nezdinde devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin olarak kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gerekçesi ile yüksek mahkemelerde görülmekte olan bu davaya kısmen veya tamamen bağlı olduğu, bu durumun da Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi uyarınca ‘Bekletici Sorun’ olarak kabul edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede söz konusu kararın kesinleşmesine kadar olan süreçte tüketici hakem heyetlerince verilecek kararların yüksek yargı makamlarınca bozulmasının başta karşı taraf vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile benzeri ücretleri ödemek gibi tüketiciler açısından ciddi maliyetler ortaya çıkaracağı ve tüketicilerin mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet vereceği ihtimalini dikkate alarak olası mağduriyetlerin yaşanmasını önlemek amacıyla konu hakkında yüksek mahkemede görülmekte olan davanın sonucunun beklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Tarafımızdan açılan emsal nitelikte olacak davanın, ilgili bankanın itirazlarına karşı beyanlarımız verilmiş olup; yeni duruşması Haziran ayında görülecektir. Gerek bu dava gerekse diğer meslektaşlarımız tarafından açılmış birkaç dava bulunmakla birlikte henüz netice alınamamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Genel ,
About anatolia

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • 4 × 1 =